Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Moravský Žižkov

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Moravský Žižkov s místní působností a předurčeností k ochraně obyvatelstva v celém Jihomoravském kraji

Hasiči 150

Při požárech, živelních pohromách, haváriích a nehodách – tedy všude tam kde je potřeba provádět záchranné práce a likvidační práce (hašení, vyprošťování, odstraňování nebezpečí apod.)

Svolávání při mimořádné události

Všichni členové jsou vyrozuměni pomocí SMS zprávy se stručným popisem události, současně je spuštěna siréna v obci.

Předurčenost jednotky

Jednotka je předurčena k činnostem na úseku ochrany obyvatelstva. Můžeme být povoláni na pomoc při likvidaci větších mimořádných událostí v celém Jihomoravském kraji.

Aktuálně

Záchrana osob a zvířat, 8. listopadu 2017, 18:46

Podtyp: ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT Z PROSTORU Popis: Záchrana nemohoucí osoby ze zamčeného objektu. Jednotky: PS Břeclav, SDH Moravský

Technická pomoc, 17. října 2017, 17:29

Podtyp: TECHNICKÁ POMOC Popis: Snesení pacienta Jednotky: PS Břeclav, SDH Moravský Žižkov Obec: Moravský Žižkov

Technická pomoc, 10. ledna 2017, 18:30

Podtyp: TRAFOSTANICE Popis: Požár trafostanice, závada na trafostanici (zahoření pojistky). Jednotky: PS Břeclav, SDH Morav

Technická pomoc, 5. června 2016, 18:54

Podtyp: DESTRUKCE OBJEKTU Popis: Silným náporem větru došlo ke strhnutí střechy několika rodinných domů. Jednotky: KŘ HZS Jmk, PS