Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Moravský Žižkov

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Moravský Žižkov s místní působností a předurčeností k ochraně obyvatelstva v celém Jihomoravském kraji

Hasiči 150

Při požárech, živelních pohromách, haváriích a nehodách – tedy všude tam kde je potřeba provádět záchranné práce a likvidační práce (hašení, vyprošťování, odstraňování nebezpečí apod.)

Svolávání při mimořádné události

Všichni členové jsou vyrozuměni pomocí SMS zprávy se stručným popisem události, současně je spuštěna siréna v obci.

Předurčenost jednotky

Jednotka je předurčena k činnostem na úseku ochrany obyvatelstva. Můžeme být povoláni na pomoc při likvidaci větších mimořádných událostí v celém Jihomoravském kraji.

Aktuálně

Technická pomoc, 10. ledna 2017, 18:30

Podtyp: TRAFOSTANICE Popis: Požár trafostanice, závada na trafostanici (zahoření pojistky). Jednotky: PS Břeclav, SDH Morav

Technická pomoc, 5. června 2016, 18:54

Podtyp: DESTRUKCE OBJEKTU Popis: Silným náporem větru došlo ke strhnutí střechy několika rodinných domů. Jednotky: KŘ HZS Jmk, PS

Technická pomoc 21. května 2016, 13:14

Podtyp: Nebezpečný hmyz Popis: Roj včel na rodinném domě, alergické osoby na bodnutí hmyzem. Jednotky: SDH Moravský Žižkov Ob

Cvičení VLNA Mikulov 8. března 2016

Dne 8. března 2016 jsme byli povolání na asistenci při cvičení VLNA v Mikulově. Jednalo se o policejní cvičení. Našim úkolem byla asi